Kết quả kiểm nghiệm

STT Tên hồ sơ Tải xuống
01 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu hòa lan vị tôm cay Xem PDF
02 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Bánh vuông vị tôm cay Xem PDF
03 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu hòa lan chua cay Xem PDF
04 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu hòa lan muối Xem PDF
05 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu hòa lan Wasabi Xem PDF
06 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng bì cấy Xem PDF
07 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng Cappuccino Xem PDF
08 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng da cá tỏi ớt Xem PDF
09 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng mè Xem PDF
10 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng muối Xem PDF
11 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng muối lột vỏ Xem PDF
12 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng nước cốt dừa Xem PDF
13 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng sữa Xem PDF
14 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng tỏi ớt Xem PDF
15 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng vị BBQ Xem PDF
16 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng vị gà Xem PDF
17 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng vị phô mai Xem PDF
18 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng vị rau cải Xem PDF
19 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng vị tôm Xem PDF
20 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu thập cẩm Xem PDF
21 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Điều chiên muối Xem PDF
22 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Điều nước cốt dừa Xem PDF
23 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Điều Wasabi Xem PDF
24 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Snack & đậu thập cẩm Xem PDF
25 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Snack thập cẩm vị mặn Xem PDF
26 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Snack thập cẩm vị ngọt Xem PDF
27 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng trứng khủng long Xem PDF
28 Hồ sơ Kết quả kiểm nghiệm Đậu phộng Da cá Xem PDF